Het enzym

Het enzym

Het enzym werd ontdekt door de vernuftige wetenschapper Benno Von Buddenbrook. Deze ontdekking vond plaats op het onheilige ogenblik dat er een wesp rond zijn neus kwam cirkelen terwijl hij teleurgesteld een encyclopedie openvouwde. Zijn onderbouwde theorie, die stelt dat Jezus een wapenhandelaar was, bleek niet te zijn opgenomen in de encyclopedie, hetgeen zijn hart besloeg met droefheid.
 
Hij vloekte zo luid dat de wolken ervan trilden en helemaal gestoord werd hij toen de wesp zijn neus binnendrong en diens angel achterliet in zijn reukorgaan. Dit ongelukkige voorval speelde zich af in de vijftiende eeuw in de wondere wereld van de alchemie toen Colombus geheel toevallig op een land stuitte dat de mensheid later Amerika heeft genoemd.
 
Door de wespensteek kwam Benno Von Buddenbrook tot de ontdekking dat er tijdens de oerknal een enzym was ontsproten dat nog gevaarlijker was dan de duivel zelf.
 
Jaren hield het enzym zwijgzaam zijn krachten in bedwang tot het besloot van toe te slaan. De eerste slachtoffers van het enzym was de Mayacultuur die er genot in schepten dondergeesten te bezweren door kinderen in de vulkaan te werpen en de harten uit te rukken van hun dierbaren om die vervolgens op te snoepen.
 
Het enzym heeft geen ander doel dan mensen op te zadelen met vernietigende krachten van waanzin. Het vergroot alle gevoelens uit en zorgt voor een oase van verschrikking in het lichaam, wat bij de meeste gevallen tot een extreme vorm van drankzucht heeft geleid.
 
Door het enzym ontstonden er gruwelijk oorlogen, waaronder eentje die werd gevoerd door een mager mannetje met een stijve arm en een minuscuul snorretje, waarvan de naam mij even is ontgaan.
 
Het enzym verdringt de hoofse liefde en het versmaadt zijn beperking niet, daar het maar op één ding uit is, met name: de mens zielsongelukkig te maken en te laten balanceren op een koord van angst en verderf tot hij zichzelf in de afgrond wil kegelen, met de bedoeling er voor eeuwig weg te rotten. Tevens is het enzym vluchtig als gas en zoekt het een lichaam om in te overleven. Momenteel huist het enzym in het lichaam van onze held, de kosmospiraat en zendt het via hem zijn krachten uit om zoveel mogelijk andere slachtoffers te maken en ondoorgrondelijk te laten lijden als in de diepste hel van de krater van ons bestaan.
 
De eerste symptomen worden duidelijk door een soort van angst die je ingewanden lijkt weg te vreten en je mond dingen laat prevelen als zijnde: “als een vrouw intelligent is, dan is er iets mis met haar geslachtsorgaan, ik voel me als batterijzuur, mijn doel: totale wereld heerschappij, Oorlog!, ik moet en ik zal iemand vermoorden om mij gelukkig te voelen, kerken zal ik platbranden want het kruis kan ik niet langer dragen, mijn kaken wil ik openscheuren omdat ik niet langer de tepels van mijn muze wens in te slikken, ik wil mijn dolk steken in het lichaam van mijn moeder om mij bewust te worden van mijn kracht” enzovoort en zoverder. Wie zulke dingen denkt en voelt is een rijp slachtoffer van het enzym.
 
Toen Benno Von Buddenbrook achter de grondreden kwam van het bestaan van het enzym, verplichtte hij diens vrouw een touw te kopen en datzelfde touw te wikkelen rond een stevige balk en verplichtte hij haar er zulk een ingenieuze knoop in te leggen waarmee hij zich voor altijd de eeuwige jachtvelden kon injagen. In zijn notities heeft men later teruggevonden dat het enzym niet tegen warmte kan en dat wie de brute pech heeft, drager te zijn van het enzym, enorm veel water moet drinken en in geen enkel geval zijn heil mag zoeken in excessief gedrag, want dat leidt resoluut tot een bestaan in het bed van een krankzinnigengesticht.

Share/Save
Anonymous users will be subscribed with the selected preferred language. They will receive newsletters in this language if available. Registered users will be subscribed with their preferred language as set on their account page.

"hetgeen zijn hart besloeg met" moet zijn "hetgeen zijn hart sloeg met..."

Wat voor stomme commentaar is dat

Het enzym, I like...

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.