Het gebrek aan vriendschap, en de zin van het leven

FROM FACEBOOK

Beste Kosmos Piraat,

Ik heb uw aanvraag tot vriendschap met ondergetekende in alle ernst die ik nog kon opbrengen na 10 dagen Gentse feesten overwogen, en ik zag mij genoodzaakt te besluiten dat u wellicht een Westvlaming bent... Vriendschappelijke gevoelens bleven mij echter vreemd bij het overschouwen van uw schrijfsels : zelfs uw overduidelijke inspiratiebronnen Lanoye en het langharig werkschuw tuig dat resideert ergens in de omgeving van Oudburg, Gent, draaien zich nu reeds om in hun respectievelijke toekomstige graven bij het lezen van uw poging tot literaire weergave van wat uzelf 'avonturen' blijkt te noemen... Mijn eigen stoelgang blijf ik tot nader order interessanter vinden dan die van om het even welke piraat - ook al was diens scheepskok een fervent aanhanger van ui, paprika, en bonen, en had de zeerover in kwestie al drie jaren lang last van scheurbuik - en mijn zoon Wodan die binnen enige dagen vijf maanden oud wordt heeft nu reeds meer kans op een Gouden Uil of Pullitzer-prijs dan u ooit zal bezitten. Maar zoals steeds zullen ook nu weer de beste stuurlui wellicht aan wal staan, dus is er geen enkele reden om eventueel door mij gespuide kritiek ernstig te nemen, temeer daar ik onder tijdsdruk sta om dit bericht af te ronden, daar tijdens het typen mijn zus is bevallen en daarenboven mijn moeder na vijf weken ziekte plots weer kan spreken en vermeldt dat ze blij is... Twee dringende ziekenhuisbezoeken liggen dus in het verschiet.

We leven in een prachtige wereld, beste Kosmos Piraat, vol wonderbaarlijke toevalligheden en merkwaardige verbanden... Een grootse literaire carriere is voor u niet weggelegd, een diepgewortelde vriendschap met mij al helemaal niet, maar ik wens u het allerbeste... Mijzelf is het reeds aan het overkomen.

Ik groet u,

Pieter.

FROM FACEBOOK

...of misschien oordeelde ik alsnog wat te streng, natuurlijk...

..

Beste Pieter,

Allereerst het noodzakelijke: zo goed en volmaakt schrijven dat je kunt, ofschoon: dit soort overtuigen is niet veel beter dan vleien. Ik vraag me af wat men je heeft aangedaan. Ik zou zeggen, vergeef hem nog vandaag, want verwerkt heb je het nog helemaal niet. Op zulke kreten uit het diepst van een ziel, kan ik enkel met volkomen stilte zonder enig antwoord, concluderen dat jij een pilastertje bent. Als je al de episodes zou hebben gelezen, dan moet een brein als dat van u, toch beseffen dat Tom Lanoy geenszins mijn inspiratiebron is en vanwaar de idee, dat ik een West-Vlaming ben? Wat een onkunde voor een talent als jij. Ik hoop dat uw zoon of dochter (maakt niet uit) uw eigenschappen niet heeft geërfd, want dan staat er jou en uw nageslacht nog vele kwellende ervaringen te wachten. Leuk dat je gelukkig bent. Let wel op: ga niet ten gronde aan je geluk, het kan de beste overkomen. Met huidig genoegen, hoop ik dat je gevoel lang onderweg mag zijn en dat het paradijslijke rond u heen blijft. Een goede raad voor het verschiet: wil je je verhouden tot resencent, dan moet je andere literatuur raadplegen. Het ga je goed en besef dat ik het als een ongelofelijke weldaad zie, dat je mij een brief hebt verzonden.

U zeer toegenegen,
De kosmospiraat.

Afijn, daar u de moeite heeft gedaan mijn schrijven - ondanks het misprijzen voor uw literair talent, dat ik daarin uitvoerig beschreef - alsnog te beantwoorden, zal ik uw vriendschapsverzoek opnieuw in beraad nemen... Nog steeds echter kan ik niets beloven. Dat mijn vrouw onze correspondentie amusant blijft vinden, zou evenwel in uw voordeel kunnen spreken. Ik volg uw avonturen op de voet, en uw aanvraag tot vriendschap blijft mij tergen in de rechter bovenhoek van mijn facebook-startpagina... U hoort nog van ons.

Pieter.

ps U bent wél een West-Vlaming, en indien dit niét het geval is, is uw Nederlands nog slechter dan ik durfde te vrezen.